Bölüm Ders İçerikleri için Tıklayınız 

Bölüm Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YİĞİT 

 

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümünün amacı, dünya ekonomisinin en önemli birimlerini oluşturan uluslararası işletmelerin muhasebe, finansman, üretim, personel, pazarlama, satış, idari işler, insan kaynakları ve diğer bölümlerinde çalışacak uzmanları ve yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümümüzün temel ilkesi, iktisat, pazarlama ve bilgisayar bilimi destekli modern işletme eğitimi programının uygulanmasıdır.

Böylece, bölüm öğrencileri liderlik, yöneticilik, takım kurma, iletişim, pazarlama ve satış yönetimi gibi uluslararası iş yaşamında ihtiyaç duyulan konuları hızlı ve etkin bir biçimde öğrenerek ilerideki yaşamlarına hazırlanmış olacaklardır.