Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZYÜCEL


Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü


Bankacılık ve Sigortacılık Programının birincil amacı, ekonomik ve ticari yaşama katkı verebilecek nitelikte insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmektir. Bölüm ayrıca sektöre bilim ve teknolojik gelişmeleri küresel boyutta izleyebilecek, ürettiği bilgileri yaşadığı topluma ve değişen dünyaya yansıtabilecek güçte bireyler kazandırmayı da amaçlamaktadır. Bankacılık ve sigortacılık konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde uzmanlık alanlarımızda ortaya çıkan yenilikleri izleyerek, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen takım çalışması ruhuna sahip bir kurum kültürü oluşturmaktır. Bölüm Ders İçerikleri için Tıklayınız.

Uygulamalı Eğitim 7+1 Ders İçerikleri için Tıklayınız.