Prof. Dr. Ömer Kürşad TÜFEKCİ
Dekan
                                                                                                                

         Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZYÜCEL                                                                                                           Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YİĞİT         
Dekan Yardımcısı                                                                                                                                     Dekan Yardımcısı 


Hasan Hüseyin YILDIRIM 
Fakülte Sekreteri